Publicerad: 11 mars 2016

Cirkulär - viktig information från SKL

Krav på legitimation för vikarier för sjuksköterskor från den 1 januari 2016 2016-03-11 1 (2) CIRKULÄRCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lotta Christofferson
  • Löpnummer/utgåva
    16:10

Sidfot