Publicerad: 31 maj 2016

Cirkulär - viktig information från SKL

Omplacering i samband med arbetsbristCirkulär

Bilagor

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anna Svanestrand
  • Löpnummer/utgåva
    16:32

Sidfot