Publicerad: 29 mars 2016

Cirkulär - viktig information från SKL

Överenskommelse nytt Avtal Räddningstjänstpersonal i BeredskapKontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Annika Bjursell
  • Löpnummer/utgåva
    16:9

Sidfot