Publicerad: 16 december 2016

Cirkulär - viktig information från SKL

Överenskommelse nytt Avtal Räddningstjänstpersonal i BeredskapGäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jan Bergström, Sofia Bengtsson
  • Löpnummer/utgåva
    16:56

Sidfot