Publicerad: 29 juni 2016

Cirkulär - viktig information från SKL

Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna bestämmelser med Svenska Kommunalarbetareförbundet 2016-06-30 1 (2) CIRKULÄRCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Annika Bjursell Jeanette Hedberg
  • Löpnummer/utgåva
    16:43

Sidfot