Publicerad: 30 juni 2016

Cirkulär - viktig information från SKL

Det här cirkuläret ersätter 09:82.

Sjuklön vid indragen sjukpenning, AB § 28 mom. 9Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ann-Charlotte Ohlsson
  • Löpnummer/utgåva
    16:44

Sidfot