Publicerad: 21 december 2016

Cirkulär - viktig information från SKL

Slutligt utfall av 2015 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2016 och 2017Cirkulär

Bilagor

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Måns Norberg
  • Löpnummer/utgåva
    16:72

Sidfot