Publicerad: 12 juni 2017

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 2017 nr 23, angående barnmorskas vägran att medverka i abortvårdCirkulär

Bilagor

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Arbetsrättschef Sophie Thörne
  • Löpnummer/utgåva
    17:31

Sidfot