Publicerad: 12 december 2017

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 2017 nr 47 om avsked av rektor som brutit mot interna regelverk m.m.Cirkulär

Bilagor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Christina Madfors
  • Löpnummer/utgåva
    17:41

Sidfot