Publicerad: 10 mars 2017

Cirkulär - viktig information från SKL

Förändrad miljöprövningsförordning och konsekvenser för taxan inom miljöbalkens område 2017-03-10 1 (3) CIRKULÄR



Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Tove Göthner, Michael Öhlund
  • Löpnummer/utgåva
    17:10

Sidfot