Publicerad: 1 september 2017

Cirkulär - viktig information från SKL

Frågor med anledning av principöverenskommelsen om en försäkringslösning i AGS-KL som ersätter AB § 28 mom. 9Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Annika Bjursell
  • Löpnummer/utgåva
    17:45

Sidfot