Publicerad: 24 april 2017

Cirkulär - viktig information från SKL

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 16 - Prolongerad - med Svenska KommunalarbetareförbundetGäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Johannes Isaksson Marianne Albemark Peter Öhrström
  • Löpnummer/utgåva
    17:16

Sidfot