Publicerad: 21 april 2017

Cirkulär - viktig information från SKL

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 17 – med OFR Allmän Kommunal VerksamhetKontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    För lönefrågor Vincent Paciello Lundvall, SKL Charlotta Undén, SKL Samira Lundqvist, Pacta För villkorsfrågor Jeanette Hedberg, SKL Annika Bjursell, SKL Alexandra Wåhlstedt, Pacta
  • Löpnummer/utgåva
    17:17

Sidfot