Publicerad: 14 november 2017

Cirkulär - viktig information från SKL

Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljöCirkulär

Bilagor

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jeanette Hedberg, Sandra Bergendorff, Christina Norlin Mistander, Eva Thulin Skantze, Gunnar Sundqvist (SKL) och Alexandra Wåhlstedt (Pacta)
  • Löpnummer/utgåva
    17:58

Sidfot