Publicerad: 6 december 2018

Cirkulär – viktig information från SKL och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 18:21.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker

Bilagd promemoria behandlar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter Smittrisker 2018:4 som träder i kraft 19 november 2018 samt Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg, SOSFS 2015:10.

PM har tillförts ett förtydligande på sidan 4:

2. arbetskläderna ska tas av i omklädningsrum efter arbetsdagens slut eller, när tillgång till omklädningsrum i nära anslutning till arbetets utförande saknas, så snart arbetstagaren kommit hem.

I övrigt är texten oförändrad, se bilagan.

När det gäller finansieringsfrågan finns inte någon ny information.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

 • Författare
  Lina Cronebäck, Gunnar Sundqvist, Anders Westlund
 • Löpnummer/utgåva
  18:59
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppskattad lästid
  2 min
 • Diarienummer
  18/05151

Sidfot