Publicerad: 6 april 2018

Cirkulär - viktig information från SKL

Cirkuläret Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar är ersatt av 19:10.

Visa det här daterade cirkuläret

Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar

Svenska Kommunförbundet (numera Sveriges Kommuner och Landsting) och Trafikförsäkringsföreningen träffade 2005 ett avtal för beräkning av trafikskadeersättning vid skador på kommunala anläggningar förorsakade av oförsäkrade, okända eller utländska motorfordon. Avtalet avser också att ge en rekommendation till kommuner och försäkringsbolag vid reglering av trafikskador som orsakats av kända fordon.

För skador som anmäls under 2018 ska beloppen justeras enligt följande.

 • Ersättning för besiktnings- och reparationsarbete utgår med 569 kr per timme.
 • Ersättning för övertidsarbete beräknas på en lönekostnad om 338 kr per timme.
 • Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr.

Frågor

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till förbundsjurist Lena Dalman, tfn: 08-452 79 73.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

 • Författare
  Lena Dalman
 • Löpnummer/utgåva
  18:15
 • Ämnen
  Juridik
 • Uppskattad lästid
  3 min
 • Diarienummer
  Saknas

Sidfot