Publicerad: 10 juli 2018

Cirkulär – viktig information från SKL och Sobona

Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 17 och AB 14) § 28 mom. 7, 9-12.

SKL och Sobona har kommit överens med samtliga motparter om de följdändringar som behöver göras i Allmänna bestämmelser med anledning av överenskommelse om Särskild AGS-KL-förmån samt riksdagens beslut om ändrad beräkning av ersättning vid sjukdom.

Bestämmelsen i § 28 mom. 9 utmönstras ur AB och ersätts av Särskild AGS-KL-förmån från och med 1 juni 2018. Dessa ärenden kommer då att hanteras av AFA Försäkring. Medarbetaren anmäler ärendet till AFA för rätt till förmån, på motsvarande sätt som för övriga försäkringar. Med anledning av detta görs vissa konsekvensändringar i AB. Ändringen innebär att mom. 9 har förändrats, samt att mom. 10 och 11 har fått ny numrering och mom. 12 har utgått. Hantering av Särskild AGS-KL-förmån finns beskriven i Cirkulär 18:9. Ändringarna i AB i denna del gäller från och med den 1 juni 2018.

Ändringar görs också för att anpassa de avtalsmässiga förmånerna i AB vid sjukdom till vad som gäller enligt socialförsäkringsbalken (SFB). Riksdagen har beslutat att ändra grunden för beräkningen av ersättning vid sjukdom i SFB från 7,5 till 8,0 prisbasbelopp från den 1 juli 2018. Ändringarna i AB i denna del gäller från och med den 1 juli 2018.

För mer information

För mer information: Jan Bergström (SKL), Ann-Sophie Svedhem (SKL), Carina Rajala (SKL).

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

 • Författare
  Jan Bergström Ann-Sophie Svedhem
 • Löpnummer/utgåva
  18:25
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppskattad lästid
  3 min
 • Diarienummer
  18/03494

Sidfot