Publicerad: 20 december 2018

Cirkulär – viktig information från SKL och Sobona

Överenskommelse om vissa ändringar i BUI T, §§ 16 och 25 och BAL T, §§ 16 och 24

SKL och Sobona har med anledning av ändringar i sjuklönelagen angående karensavdrag kommit överens med Svenska Kommunalarbetareförbundet om att göra nödvändiga följdändringar i BUI T och BAL T med Svenska Kommunalarbetareförbundet, Akademiker Alliansen och ORFs förbudsområde Allmän kommunal verksamhet. Detta innebär att det görs ändringar i BUI T såväl som BAL T.

Ändringarna träder i kraft 1 januari 2019.

Lagstiftarens syfte är att ge ett mer jämlikt avdrag till de som arbetar koncentrerad arbetstid, men också att stänga möjligheten för arbetstagaren att kunna styra självrisken, till exempel genom att sjukanmäla sig sent på arbetsdagen.

Lagstiftarens syfte

Lagstiftarens syfte är att ge ett mer jämlikt avdrag till de som arbetar koncentrerad arbetstid, men också att stänga möjligheten för arbetstagaren att kunna styra självrisken, till exempel genom att sjukanmäla sig sent på arbetsdagen.

Karensavdraget får en tydligare koppling till inkomst av tjänst snarare än arbetstidens förläggning. Karensavdraget ska göras mot intjänad sjuklön för sjuklöneperioden och sjuklön beräknas från dag 1. Karensavdraget ska även som grundprincip dras till fullo, oavsett tidpunkt för insjuknande.

En överenskommelse om beräkningsgrunder av karensavdraget finns nu i BUI T och BAL T.

Förändringar i BUI T och BAL T

I BUI T och BAL T § 16 har flera ändringar gjorts. I mom. 3 anmärkning 2 har en skrivning gällande sjukdom under semester utgått. Ett nytt mom. 4 har tillförts avseende beräkning av karensavdraget. Detta har medfört att tidigare moment 4, 5 och 6 har nya numreringar.

Det nya moment 7 avseende möjlighet till lokala avvikelser har tillförts en kompletterande anmärkning om att mom. 4 punkt a) eller b) ska tillämpas vilket innebär att dessa avtal ska hantera karensavdraget enligt samma beräkningsgrunder som i Allmänna bestämmelser, AB.

I BUI § 25 mom. 4 och BAL T § 24 mom. 4 har ändringar skett avseende sjuklöneunderlag.

Frågor

Frågor om detta cirkulär kan ställas till SKLs förhandlingssektion på telefon 08-452 70 00 samt Sobonas servicetelefon 08-452 75 20.

Bilagor

Samtliga bilagor är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.








Om cirkuläret

 • Författare
  SKL: Phia Moberg och Vincent Paciello Lundvall, Sobona: Johan Sommar och Alexandra Wåhlstedt
 • Löpnummer/utgåva
  18:56
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppskattad lästid
  4 min
 • Diarienummer
  18/05123

Sidfot