Publicerad: 24 september 2018

Cirkulär - viktig information från SKL

Partsgemensamma förtydliganden angående lovskola

Sveriges kommuner och landsting, Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd presenterar, i samband med tecknande av ny Huvudöverenskommelse (HÖK 18), gemensamma förtydliganden vad gäller förutsättningarna för bemanning av lovskola i förhållande till rådande avtal.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

 • Författare
  Agnes Gradstock
 • Löpnummer/utgåva
  18:34
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppskattad lästid
  5 min
 • Diarienummer
  18/04423

Sidfot