Publicerad: 19 mars 2018

Cirkulär – viktig information från SKL och Sobona

Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2018

I promemoria, som bifogas i detta cirkulär, ges information om de beslut som Pensionsnämnden för PFA, KAP-KL och AKAP-KL har fattat om omräkning av en arbetstagares pensionsbehållning enligt tillämpligt PFA och hur värdet för olika förmånsbestämda pensioner enligt pensionsavtalen PFA och KAP-KL ska ändras (värdesäkras) under år 2018.

Pensionsnämnden är en partssammansatt nämnd som, utöver uppgiften att fatta beslut i ovan nämnda frågor, bl.a. ger råd och anvisningar om tolkning och tillämpning av bestämmelserna i PFA och KAP-KL.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

 • Författare
  Ossian Wennström
 • Löpnummer/utgåva
  18:12
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppskattad lästid
  4 min
 • Diarienummer
  18/01551

Sidfot