Publicerad: 14 maj 2018

Cirkulär - viktig information från SKL

Politiska partier inom vård och äldreomsorg

Partibesök kan vara en svår fråga att hantera för kommuner, landsting och regioner. Inför valet 2014 fick Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) många frågor om vilka regler som gäller för politikers studiebesök inom vård, äldreomsorg och liknande verksamhet. Förbundet utarbetade därför en promemoria för att besvara de vanligaste frågorna och sätta dem i sitt rättsliga sammanhang (se cirkulär 14:31).

Motsvarande frågor har börjat ställas inför 2018 års val. Förbundet har därför sett anledning att uppdatera 2014 års promemoria mot bakgrund av vunna erfarenheter och tillkommande praxis. Den nya promemorian biläggs detta cirkulär. Förhoppningsvis ska den kunna fungera som vägledning när kommuner, landsting och regioner ska ta ställning till frågor om studie-besök från politiska partier inom vård och omsorg.

Arbetsplatsbesök kan förekomma också inom andra verksamheter. I cirkulär 17:70 beskriver SKL de nya regler som fr.o.m. 1 januari 2018 gäller ifråga om politiska partiers besök i skolan.

Frågor

Frågor eller synpunkter med anledning av detta cirkulär kan i första hand ställas till förbundsjurist Ann Sofi Agnevik, 08-452 75 40, annsofi.agnevik@skl.se och arbetsrättschefen Sophie Thörne, 08-452 76 31, sophie.thorne@skl.se.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

 • Författare
  Ann Sofi Agnevik, Sophie Thörne
 • Löpnummer/utgåva
  18:19
 • Ämnen
  Juridik
 • Uppskattad lästid
  3 min
 • Diarienummer
  18/02372

Sidfot