Publicerad: 28 september 2018

Cirkulär - viktig information från SKL

Preliminär utjämning för år 2019

I detta cirkulär presenterar vi

 • Preliminär beräkning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet 2019
 • Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2019
 • Preliminärt beskattningsutfall september
 • Nya instruktioner till modellen ”Skatter & Bidrag”

SCB har gjort en preliminär beräkning av 2019 års utjämningssystem. Tabeller med resultat och dataunderlag samt beskrivning av beräkningarna har skickats ut till samtliga kommuner den 28 september. Uppgifterna presenteras också på SCB:s hemsida. Nedan kommenteras de beräkningsskillnader som finns mellan SCB:s utskick och SKL:s prognosunderlag enligt detta cirkulär. Det definitiva utfallet för 2019 presenteras av SCB den 21 december.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

 • Författare
  Mona Fridell m.fl.
 • Löpnummer/utgåva
  18:35
 • Ämnen
  Ekonomi
 • Uppskattad lästid
  12 min
 • Diarienummer
  18/04536

Sidfot