Publicerad: 11 mars 2019

Cirkulär - viktig information från SKL

Det här cirkuläret ersätter 18:15.

Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar

Svenska Kommunförbundet (numer Sveriges Kommuner och Landsting) och Trafikförsäkringsföreningen träffade 2005 ett avtal för beräkning av trafikskadeersättning vid skador på kommunala anläggningar förorsakade av oförsäkrade, okända eller utländska motorfordon. Avtalet avser också att ge en rekommendation till kommuner och försäkringsbolag vid reglering av trafikskador som orsakats av kända fordon.

Skador som anmäls under 2019

För skador som anmäls under 2019 ska beloppen justeras enligt följande.

 • Ersättning för besiktnings- och reparationsarbete utgår med 584 kr per timme.
 • Ersättning för övertidsarbete beräknas på en lönekostnad om 347 kr per timme.
 • Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till förbundsjurist Lena Dalman, tfn 08-452 79 73.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

 • Författare
  Lena Dalman
 • Löpnummer/utgåva
  19:10
 • Ämnen
  Ekonomi, Juridik, Trafik och infrastruktur
 • Uppskattad lästid
  1 min
 • Diarienummer
  19/00431

Sidfot