Publicerad: 27 mars 2019

Cirkulär – viktig information från SKL och Sobona

Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL bilaga 7 Anslutningsvillkor m.m. (2019-03-21)

Den 21 mars 2019 undertecknade parterna ”Överenskommelse om ändringar i avgiftsbestämd kollektivavtalad pension (AKAP-KL) bilaga 7 anslutningsvillkor m.m.”

Överenskommelsen innebär i huvudsak ändringar i de anslutningsvillkor som gäller för de försäkringsgivare som är anslutna till den kommunala sektorn. Lydelsen i anslutningsvillkorens punkter 6.5 och 6.10 har ändrats. Anslutningsvillkoren har även tillförts en ny punkt 14.2. Härutöver har ”Arbetsgivarförbundet Pacta”, med anledning av förbundets namnändring, ersatts med ”Arbetsgivarförbundet Sobona”.

Parterna är överens om att ändringarna börjar gälla från och med den 1 januari 2020.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

 • Författare
  Ossian Wennström och Victoria Bergner
 • Löpnummer/utgåva
  19:14
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  19/00486

Sidfot