Dokumentation: Mediehantering i kommuner och landsting

Presentation och video från konferens den 23 september 2014.

Medielandskapens förändringar – demokratins klimatfråga, Jesper Strömbäck

Presentation

Medielandskapens förändringar – demokratins klimatfråga, Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Mittuniversitetet i Sundsvall. (PDF, nytt fönster)

Video

Medielandskapens förändringar – demokratins klimatfråga, Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Mittuniversitetet i Sundsvall (nytt fönster)

Gränsdragningar i uppmärksamhetssamhället, Jörgen Vikström

Presentation

Gränsdragningar i uppmärksamhetssamhället, Jörgen Vikström, pressinformatör och sociala medier-expert i Östersund kommun. (PDF, nytt fönster)

Video

Gränsdragningar i uppmärksamhetssamhället, Jörgen Vikström, pressinformatör och sociala medier-expert i Östersund kommun. (nytt fönster)

Så minimerar du personfokuserade drev, Maria Wilmar

Presentation

Så minimerar du personfokuserade drev, Maria Wilmar, adjunkt/leg psykolog vid Göteborgs Universitet och doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan. (PDF, nytt fönster)

Video

Så minimerar du personfokuserade drev, Maria Wilmar, adjunkt/leg psykolog vid Göteborgs Universitet och doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan. (nytt fönster)

Diskussion – Hur kan du som pressansvarig bidra i kollegans möte med medierna?

Presentation

Diskussion – Hur kan du som pressansvarig bidra i kollegans möte med medierna? Claes Bertilson, presschef på SKL (Excel, nytt fönster)

Video

Diskussion – Hur kan du som pressansvarig bidra i kollegans möte med medierna? Claes Bertilson, presschef på SKL (nytt fönster)

Hade vi gjort det igen? Jessica Elgenstierna

Presentation

Hade vi gjort det igen? Jessica Elgenstierna, presschef i Landstinget i Uppsala län (PDF, nytt fönster)

Video

Hade vi gjort det igen? Jessica Elgenstierna, presschef i Landstinget i Uppsala län (nytt fönster)

Medietryck – pressarbete vid oplanerade händelser, Dan Svanell

Presentation

Medietryck – pressarbete vid oplanerade händelser, Dan Svanell har arbetat som pressansvarig på bland annat Regeringskansliet och Rikspolisstyrelsen (PDF, nytt fönster)

Video

Medietryck – pressarbete vid oplanerade händelser, Dan Svanell har arbetat som pressansvarig på bland annat Regeringskansliet och Rikspolisstyrelsen (nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot