Publicerad: 16 juni 2016
Prenumerera på Öppna jämförelser

Öppna jämförelser 2016 för äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård

Årets öppna jämförelser visar att mer än hälften av kommunerna erbjuder multiprofessionella team som stöd till personer med demenssjukdom i ordinärt boende, och en tredjedel av kommunerna erbjuder rehabilitering av multiprofessionella team som stöd till personer som drabbats av stroke.

Öppna jämförelser äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård 2016 (nytt fönster)

Det är glädjande att så många kommuner erbjuder team som samlar olika kompetenser kring den äldre. Det är ett arbetssätt som stöds av aktuell forskning. Fler kommuner än tidigare har aktuella rutiner för samordning i enskilda ärenden när äldre personer med insatser från äldreomsorgen också har ett pågående missbruk.

Årets Öppna jämförelser från Socialstyrelsen visar vidare att systematisk uppföljning inom äldreomsorgen är ett område som behöver utvecklas. Det handlar bland annat om myndighetsutövningens roll, metoder för bedömning av de äldres behov och funktionsförmåga och användning av tillgänglig statistik för ledning, styrning och verksamhetsutveckling i kommuner och verksamheter. Modellen Äldres behov i centrum, som välkomnats av många kommuner, kommer att bidra till mer strukturerade arbetssätt och möjligheter till verksamhetsutveckling genom systematisk uppföljning.

Kompetensutveckling av äldreomsorgens personal – biståndshandläggare, undersköterskor med flera – är ett annat område där kommunerna behöver förstärka sina insatser. Medarbetarnas kompetens är en strategisk fråga som behöver planeras och anpassas till befolkningens och verksamheternas behov.

Öppna jämförelser äldreomsorg 2015

I mars 2015 presenterades siffror för öppna jämförelser äldreomsorg. Resultatet visar att äldreomsorgen får fortsatt goda omdömen av de äldre som har hemtjänst och de som bor på särskilt boende. Men det finns skillnader mellan män och kvinnor.

Öppna jämförelser äldreomsorg 2015

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot