Publicerad: 20 april 2018

Tidigare brukarundersökningar

Här finns resultaten från tidigare brukarundersökningar inom funktionshinderområdet.

2017

Fyra kvalitetsområden mättes i undersökningen: självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel.

Resultat brukarundersökning 2017 (PDF, nytt fönster)

Några resultat i korthet

  • Till stor del är resultaten positiva, bland annat säger 91 procent av brukarna med boendestöd enligt socialtjänstlagen. De tycker att personalen bryr sig om dem.
  • 86 procent av brukarna med personlig assistans tycker att de får den hjälp de behöver.
  • Män känner sig överlag mer trygga i LSS- och SoL (socialtjänstlagen)-boenden.
  • 102 kommuner har genomfört undersökningen (76 kommuner 2016).

Resultaten finns också publicerade i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Kolada (nytt fönster)

2016

2016 års nationella brukarundersökning funktionshinder riktade sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.

Brukarundersökning 2016
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot