Publicerad: 21 mars 2018

Brukarundersökning IFO 2015

Under hösten 2015 genomfördes en nationell brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg (IFO).

Nytt för brukarundersökningen 2015 var att det lades till en fråga om tillgänglighet till socialsekreteraren och enkäten översattes till fler språk. Vidare erbjöds möjligheten att genomföra brukarundersökningen via webben med SKL:s enkätverktyg Survey Generator. Ett tiotal kommuner genomförde undersökningen med webbenkät för dator eller läsplatta. Några kommuner erbjöds även möjligheten att på prov genomföra en totalundersökning istället för en besöksenkät riktad till ungdomar inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Resultat

De kommuner som deltog har tagit del av resultatet från undersökningen. Resultatet för en av frågorna har publicerats i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) och tagits med som kompletterande mått i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015. En utmaning var att några av kommunerna hade för få svarande brukare för att resultatet skulle kunna redovisas och hålla för jämförelser mellan kommuner. Andra hade felaktigheter i sitt inrapporterade resultat som gjorde att det inte kunde användas. En workshop genomfördes i mars 2016 med deltagande kommuner för att diskutera förbättringar inför kommande år.

Instruktioner till IFO-brukarundersökning 2015. (PDF, i nytt fönster)

Enkäterna 2015

Enkäterna har tagits fram på sju språk: svenska, engelska, finska, arabiska, dari, pashto och somaliska.

Enkätfrågor IFO 2015 på svenska

Enkätfrågor IFO 2015 på engelska

Enkätfrågor IFO 2015 på finska

Enkätfrågor IFO 2015 på arabiska

Enkätfrågor IFO 2015 på dari

Enkätfrågor IFO 2015 på pashto

Enkätfrågor IFO 2015 på somaliska

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot