Publicerad: 20 juni 2017

Brukarundersökning funktionshinder 2017

Den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet kommer att genomföras igen 2017. Undersökningsperioden kommer att vara densamma som för 2016, dvs september-oktober.

Den nationella brukarundersökningen har tagits fram i samarbete med Rådet för kommunala analyser (RKA). Även Vårdföretagarna och Famna och medlemsrepresentanter från dem har varit med i arbetet och deltagit referensgrupper och workshops om brukarundersökningen.

Nationella brukarundersökningen 2017

Frågorna i undersökningen avser att mäta fyra kvalitetsområden: självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. Den nationella undersökningen 2017 omfattar sju enkäter/verksamhetsområden och riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt LSS och SoL samt personlig assistans. Det vill säga brukare både inom LSS- och socialpsykiatriverksamheter.

Nyheter 2017: En enkät för personlig assistans kommer att testas under 2017. Enkäten för boendestöd, som testades för första gången under 2016, kommer troligtvis att uppdateras och ändras i mindre omfattning. I övrigt blir det ytterst få ändringar i enkäterna, om ens några för resterande 5 enkäter.

Deltagande och Pict-O-Stat

För att delta behöver kommunen anmäla en huvudkontaktperson till Neonova. Anmäla sig kan man göra redan nu och då gör man det genom att kontakta ingalill@neonova.se, men det går också att vänta och använda anmälningsformuläret som öppnar den 7 augusti. Endast en person kan vara huvudkontaktperson men flera personer kan sedan få tillgång till och arbeta i
Pict-O-Stat. Huvudkontaktpersonen har ett ansvar att sprida information till andra i kommunen som är i behov utav den för att genomföra arbetet.

Det finns också en projektplats ”Brukarundersökningar inom funktionshinderområdet” där
information och erfarenheter kan delas mellan intresserade. Här kan man vara med vare sig man ska delta i undersökningen eller bara är intresserad av frågan och arbetet. Vill du få en inbjudan till projektplatsen så kontaktar du anna.thomsson@skl.se.

Kostnad

SKL har kommit överens med Neonova, som tillhandahåller webbenkätverktyget Pict-O-Stat, om att kommunerna till en kostnad per kommun och år kan använda Pict-O-Stat light i den nationella brukarundersökningen. Kostnaden är 6 000 kronor/kommun och år, plus 500 kronor för nya konton/kommuner. Kostnaden inkluderar samtliga enkäter/verksamheter och obegränsat antal brukare.

Möjlighet att lägga till egna frågor finns i Pict-O-Stat Premium. För information om premium och kostnader kontakta ingalill@neonova.se.

Resultatredovisning

Resultaten från undersökningen blir publicerade i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Länk dit finner du nedan. I Kolada kan resultat jämföras mellan kommuner. De kommuner som deltagit i undersökningen kan även se sitt eget resultat direkt i Pict-O-Stat, på kommun-, verksamhetsområdes- och enhetsnivå (om det är minst fem svarande på enheten).

Enstaka mått kan också komma att bli kompletterande mått i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).

Kommun och Landstingsdatabasen Kolada

Kommunens kvalitet i korthet

Intresseanmälan

Är du intresserad av att delta så anmäler du dig direkt till Neonova, på www.neonova.se Anmälan kan göras från 7 augusti.

Det finns också en projektplats, ”Brukarundersökning inom funktionshinderområdet”, där information och erfarenheter kan delas mellan intresserade. Vill du få en inbjudan till projektplatsen, kontakta anna.thomsson@skl.se

Uppstartsmöte

Den 16 juni på eftermiddagen kommer det att vara ett uppstartsmöte i Stockholm (i SKL:s lokaler). Det är också möjligt att delta på mötet via webb.

Inbjudan och anmälan till uppstartsmötet (PDF, nytt fönster)

Material undersökningen 2017

Till dess att det finns uppdaterat material inför 2017 års undersökning finns materialet från 2016 års undersökning kvar och går utmärkt att använda i arbetet med planering och förberedelser.

Nedan finns bland annat vägledning och enkäter för sex olika verksamhetsområden, med eller utan bildstöd samt Neonovas handledning i Pict-O-Stat Light 2016.

Enkäter 2016

Vägledning till stöd för genomförande 2017 (PDF, nytt fönster)

Att kommunicera med bilder - Om bildkommunikation, specialpedagogiska skolmyndigheten 2016

Affisch med information om brukarundersökningen

Handledning Pict-O-Stat Light 2016

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot