Publicerad: 16 mars 2018

Tidigare brukarundersökningar

Flera kommuner har genom åren genomfört egna brukarundersökningar för att förbättra verksamheterna. Det har dock saknats möjlighet att jämföra resultaten med andra kommuner. I samband med utvecklingen av Öppna jämförelser har därför behovet av nationella brukarundersökningar lyfts.

SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tillsammans med kommunrepresentanter utvecklat en gemensam nationell brukarundersökning för individ- och familjeomsorg. En pilotundersökning genomfördes 2014 och undersökningen genomfördes för andra gången hösten 2015.

2016

Under 2016 genomfördes den nationell brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg (IFO) för tredje året i rad. Resultatet från undersökningen finns tillgängligt i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

Brukarundersökning 2016

2015

Under hösten 2015 genomfördes en nationell brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg (IFO).

Brukarundersökning 2015

2014

En nationell brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen genomfördes i november 2014.  

Pilotundersökning 2014

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot