Publicerad: 20 april 2018

Tidigare brukarundersökningar

Flera kommuner har genom åren genomfört egna brukarundersökningar för att förbättra verksamheterna. Det har dock saknats möjlighet att jämföra resultaten med andra kommuner. I samband med utvecklingen av Öppna jämförelser har därför behovet av nationella brukarundersökningar lyfts.

SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tillsammans med kommunrepresentanter utvecklat en gemensam nationell brukarundersökning för individ- och familjeomsorg. En pilotundersökning genomfördes 2014 och undersökningen genomfördes för andra gången hösten 2015.

2017

Hösten 2017 genomfördes den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen för fjärde året i rad. Resultaten finns tillgängliga i kommun- och landstingsdatabasen, Kolada. Ett av nyckeltalen från undersökningen används också som kompletterande mått i Kommunens kvalitet i korthet, KKiK.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada (nytt fönster)

Kommunens kvalitet i korthet

2016

Under 2016 genomfördes den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg (IFO) för tredje året i rad. Resultatet från undersökningen finns tillgängligt i Kolada.

Brukarundersökning 2016

2015

Under hösten 2015 genomfördes en nationell brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg (IFO).

Brukarundersökning 2015

2014

En nationell brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen genomfördes i november 2014.  

Pilotundersökning 2014

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot