Publicerad: 21 juni 2017

Öppna jämförelser: ekonomiskt bistånd 2017

För sjunde året i rad publiceras Öppna jämförelser inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen är ansvarig för jämförelserna och de tas fram i samverkan med SKL.

Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd 2017, Socialstyrelsen

Resultaten som nu publiceras bygger på enkätundersökningen som besvarades av kommunerna i början av året. Under hösten 2017 publiceras också registerbaserade indikatorer för ekonomiskt bistånd.

Årets rapport visar att väntetider för nybesök är fortsatt korta. Nio av tio kommuner erbjuder ett personligt besök senast inom två veckor efter att en första kontakt är tagen. Åtta av tio kommuner har en social jourverksamhet, där brukare omedelbart kommer i kontakt med socionomutbildad personal, efter kontorstid året runt.

– Det är mycket glädjande att socialtjänsten kan bibehålla god tillgänglighet för brukarna, trots det ökade trycket på kommunernas verksamhet i samband med flyktingmottagandet, säger Per-Arne Andersson, avdelningsdirektör på SKL.

  • 78 procent av kommuner erbjuder enklare hushållsekonomiskt rådgivning vilket är en ökning med tre procentenheter från föregående år.
  • Knappt åtta av tio kommuner använder en strukturerad utredningsmall som inkluderar barnens situation och beaktar barnperspektivet.
  • Nästan alla kommuner (96 procent) har tillgång
    till juridiskt stöd.

Det är fortfarande en lägre andel kommuner (19 procent) som följer upp bidragstagarna på gruppnivå, vilket är ett viktigt underlag för verksamhetsutveckling och i arbetet med att förebygga och bryta ett biståndsberoende.

Hitta din egen kommuns resultat i Kolada

Klicka på länken nedan till Jämföraren, välj kommun och gå till fliken Tabeller/Öppna jämförelser Socialtjänst. Välj sedan önskad ÖJ.

Jämföraren i kommun- och landstingsdatabasen Kolada (nytt fönster)

Utbildning i höst

Under hösten 2017 erbjuder SKL tillsammans med RKA en tvådagarsutbildning i att analysera och utveckla socialtjänsten med hjälp av Öppna jämförelser och andra nyckeltal.

Utbildningen Analysera och utveckla socialtjänsten - dag 1

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot