Publicerad: 18 juni 2019

Tidigare Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd

Öppna jämförelser av kommunernas utbetalningar av ekonomiskt bistånd har gjorts årligen sedan 2011. Socialstyrelsen är ansvarig för jämförelsen och den tas fram i samverkan med SKL.

Tidigare års resultat (enkät- respektive registerdata, från 2018 och bakåt) finns på Socialstyrelsens webbplats.

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2016-2018, Socialstyrelsen

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot