Publicerad: 7 januari 2016

Öppna jämförelser Energi och klimat 2015

Grafisk symbol för SKL:s Öppna jämförelser

Här kan du jämföra energieffektivitet och förnybar energi i den egna verksamheten för olika kommuner, landsting och regioner. Rapporten redovisar resultet av fem års arbete med energieffektivisering med koppling till Energieffektiviseringsstödet.

Energianvändningen i byggnader har blivit nästan åtta procent mer effektiv på fem år och andelen förnybar energi har ökat. Den minskade energianvändningen i byggnader motsvarar en årlig besparing av energikostnader på 1,5 miljarder per år. Kommuner och landsting använder drygt 20 TWh energi i sina verksamhetslokaler och allmännyttiga bostäder, varav 80% förnybar energi. Det finns en fortsatt stor potential för lönsamma energieffektiviseringsåtgärder i byggnader, teoretiskt är den så stor som uppåt ytterligare 30 procent i samband med att huvuddelen av byggnadsbeståndet fortsätter att renoveras under de närmsta 20 åren. Det visar en ännu opublicerad studie av WSP och Profu till SKL som sammanfattas i rapporten. För att nå långt är det viktigt att göra flera åtgärder i paket i samband med renoveringar.

Indikatorerna visar även en kraftigt ökad användning av förnybar energi i både kollektivtrafiken och till egna bilar. Andelen miljöbilar har ökat starkt och fordonsflottorna har blivit mer energieffektiva. Kollektivtrafiken använder knappt 4 TWh varav 70 procent förnybara drivmedel. De egna bilarna använder knappt 0,7 TWh varav 23 procent är förnybara drivmedel, bilarnas energiprestanda har förbättrats med 8 procent under de 5 åren.

I rapportens tabellbilaga redovisas värdena för de allra flesta kommuner, landsting och regioner. För lokaler och bostäder omfattar indikatorerna energianvändningen relaterat till yta, yta per invånare, andel förnybar energi samt energikostnader. För transporter visar indikatorerna de egna bilarnas energiprestanda, andel miljöbilar, andel förnybara drivmedel, energianvändning, körsträckor och andel av körsträckan i privatbil. För kollektivtrafiken i landsting och regioner redovisas andel förnybara drivmedel. Samtliga indikatorer visar på positiva trender, men det finns stora skillnader mellan olika kommuner och olika landsting i både trender och värden.

Ladda ner eller beställ rapporten Öppna jämförelser – Energi och klimat 2015

Indikatorerna redovisas även på www.kolada.se

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot