Publicerad: 23 oktober 2017

Öppna jämförelser: folkhälsa 2014

SKL har tillsammans med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten tagit fram Öppna jämförelser kring folkhälsa. Det är den andra öppna jämförelsen inom området, den första kom 2009.

Den nya rapporten innehåller resultat på regional och lokal nivå för 41 indikatorer, vilket är en dubblering sedan 2009. Jämförelserna redovisar jämförelse mellan olika landsting och olika kommuner samt skillnader mellan kvinnor och män samt på landstingsnivå personer med kort eller lång utbildningsbakgrund.

Rapporten redovisar resultat på hälsan i befolkningen samt några av hälsans bestämningsfaktorer inom livsvillkor och levnadsförhållanden samt levnadsvanor.

Rapport Öppna jämförelser – folkhälsa 2014

Beställ rapporten Öppna jämförelser, folkhälsa 2014, Socialstyrelsen

Regional comparisons 2014 – Public Health, Socialstyrelsen (på engelska)

Vid kontroll av  indikatorn Patienter i primärvården som diskuterat levnadsvanor visade det sig att delfrågorna inte överensstämde mellan jämförelseåren. Se rättelseblad för korrekt bedömning av resultatet samt nya diagram.

Rättelseblad Öppna jämförelser – folkhälsa 2014 (PDF, nytt fönster)

Tabellbilagor till Öppna jämförelser folkhälsa 2014

Nytt analysverktyg för Öppna jämförelser folkhälsa

En viktig del av arbetet med öppna jämförelser är att följa upp, analysera och arbeta med resultaten som en del av förbättringsarbetet i verksamheterna. Ett stöd har tagits fram för att underlätta det lokala arbetet i kommuner och landsting.

Ett stöd i användningen av Öppna jämförelser folkhälsa

Tjänster

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot