Publicerad: 15 december 2014

Tidigare Öppna jämförelser folkhälsa

SKL tog tillsammans med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten fram en första Öppna jämförelser kring folkhälsa år 2009.

I rapporten från 2009 görs jämförelser med 21 olika mått på landstingsnivå, samt där det är möjligt på kommunnivå. Jämförelserna redovisar skillnader mellan kvinnor och män och personer med kort eller lång utbildningsbakgrund. I rapporten finns till exempel svar på frågorna i vilket landsting det finns andel personer med fetma? Eller i vilken kommun finns den största andelen rökare?

Öppna jämförelser – folkhälsa 2009

Bilaga till rapporten (PDF, nytt fönster)

Tabellbilaga (Excel-2010, nytt fönster)

Rangordningstabell landsting (Excel-2010, nytt fönster)

Rangordningstabell kommun (Excel-2010, nytt fönster)

Uppdaterad data för vissa kommuner (Excel-2010, nytt fönster)

Teknisk rapport (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot