Publicerad: 20 december 2017

Öppna jämförelser: Företagsklimat 2017

Rapporten redovisar en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag.

Rapporten Öppna jämförelser Företagsklimat 2017 offentliggörs den 2 maj 2018.

Rapporten redovisar resultaten från undersökningen Insikt som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag.

Kommunernas service rankas totalt samt inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Ser serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Undersökningen genomförs under 2017 för femte gången av Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot