Publicerad: 4 december 2018

Öppna jämförelser: Företagsklimat 2017

Rapporten redovisar en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag.

Rapporten Öppna jämförelser Företagsklimat 2018 offentliggörs den 10 april 2019.

Rapporten redovisar resultaten från undersökningen Insikt som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag.

Kommunernas service rankas totalt samt inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Ser serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Undersökningen genomförs under 2017 för femte gången av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jan Torége
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot