Publicerad: 7 januari 2016
Prenumerera på Öppna jämförelser

Öppna jämförelser: företagsklimat 2015

Grafisk symbol för SKL:s Öppna jämförelser

Rapporten redovisar en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Kommunernas service rankas totalt och inom myndighetsområdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

För tredje gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området Företagsklimat. Undersökningen har skett i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG). 193 kommuner samt fyra gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen. Undersökningen bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2014. Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Rapporten Öppna jämförelser – Företagsklimat 2015

Pressmeddelande: Företagare allt nöjdare med kommuners service

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot