Publicerad: 31 maj 2018

Öppna jämförelser: Företagsklimat 2017

Rapporten redovisar en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag.

Rapporten Öppna jämförelser Företagsklimat 2017 offentliggjordes den 2 maj 2018.

Rapporten redovisar resultaten från undersökningen Insikt som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag.

Kommunernas service rankas totalt samt inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Ser serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Undersökningen genomförs under 2017 för femte gången av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot