Publicerad: 15 maj 2019

Öppna jämförelser: företagsklimat 2018

SKL:s Öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag.

Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service på sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).

Undersökningen sker i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA) och genomfördes i fjol för sjätte gången. SKL publicerar för 2018 inte någon rapport med resultat från undersökningen. Resultaten presenteras nedan i tabeller tillsammans med SKL:s kommentarer. Kommuner kan också ta del av sina resultat i webbportalen för undersökningen och i databasen Kolada.

Antalet svar i undersökningen uppgick år 2018 till 31 037, svarsfrekvensen var 57 procent. 184 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar/förbund deltog i undersökningen.

Mer om resultaten

Öppna jämförelser: företagsklimat 2018, tabeller (PDF, nytt fönster)

Rankningslista län för län (Excel, nytt fönster)

SKL:s kommentarer till resultaten (PDF, nytt fönster)

Hitta din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser företagsklimat finns i verktyget Jämföraren i databasen Kolada.

Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ företagsklimat (nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jan Torége
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot