Publicerad: 12 december 2016
Prenumerera på Öppna jämförelser

Tidigare Öppna jämförelser företagsklimat

Öppna jämförelser företagsklimat har tidigare genomförts vartannat år 2011, 2013 och 2015.

Dessa undersökningars resultat har offentliggjorts åren 2011, 2013 och 2015 men avsett myndighetsutövningen året innan. Från och med Öppen jämförelse Företagsklimat 2016 så avser årtalet i rapportnamnet samma år som myndighetsutövningen skett.

Servicemätning år 2015

År 2015 var ett mellanår för undersökningen, men 56 kommuner genomförde ändå undersökningen löpande under 2015 och SKL presenterade under våren 2016 resultat och en ranking för dessa 56 kommuner. Eftersom få kommuner deltog fick inte undersökningen status som en Öppen jämförelse detta år. Några resultat:

Företagare är allt nöjdare med kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Bromölla, Upplands-Bro och Värnamo placerar sig högst i 2016 års Insikt. Totalt sett har NKI-värdet (nöjd-kund-index) ökat med en enhet från NKI 68 till NKI 69.

  • Högst NKI får områdena Brandtillsyn, Serveringstillstånd och Livsmedelskontroll med NKI på 77, 75 respektive 72. Lägst får Bygglov med 61.
  • Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll och Serveringstillstånd ökar med en enhet. Övriga myndighetsområden har oförändrade resultat jämfört med föregående år.
  • Företagarna har framförallt blivit mer nöjda med informationen och bemötandet som ökat med en enhet.
  • Högst upp på rankingen placerar sig Bromölla, Upplands-Bro och Värnamo med NKI på 84, 79 respektive 76.
  • Av kommuner med fler än 40 000 invånare placerar sig Örebro, Lidingö och Eskilstuna högst med NKI på 76, 74 respektive 74.

 

År 2011 (2010 års ärenden)

Rapporten Öppna jämförelser – Företagsklimat 2011

År 2013 (2012 års ärenden)

Rapporten Öppna jämförelser – Företagsklimat 2013

År 2015 (2014 års ärenden)

Rapporten Öppna jämförelser - Företagsklimat 2015

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot