Publicerad: 10 april 2019

Tidigare Öppna jämförelser företagsklimat

Öppna jämförelser företagsklimat har tidigare genomförts: 2010, 2012, 2014, 2016 och 2017.

Det år som tidigare angetts för undersökningen har varit det år då resultaten offentliggjorts, dvs. när rapporten publicerats. Från och med 2016 års Öppna jämförelser Företagsklimat avser årtalet i rapportnamnet samma år som myndighetsutövningen utförts.

56 kommuner genomförde undersökningen löpande även under år 2015. Resultaten offentliggjordes under våren 2016, men någon nationell rapport togs inte fram och undersökningen fick detta år inte status som en Öppen jämförelse.

Undersökningen genomförs löpande från och med 2015, och en Öppna jämförelser Företagsklimat kommer framöver att offentliggöras i april varje år. 

År 2011 (2010 års ärenden)

Rapporten Öppna jämförelser – Företagsklimat 2011

År 2013 (2012 års ärenden)

Rapporten Öppna jämförelser – Företagsklimat 2013

År 2015 (2014 års ärenden)

Rapporten Öppna jämförelser - Företagsklimat 2015

År 2016 (2016 års ärenden)

Rapporten Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016

År 2017 (2017 års ärenden)

Rapporten Öppna jämförelser: Företagsklimat 2017

Informationsansvarig

  • Jan Torége
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot