Publicerad: 27 maj 2014

Öppna jämförelser 2016: Stöd till personer med funktionsnedsättning

Grafisk symbol för SKL:s Öppna jämförelser

För sjunde året gör Socialstyrelsen i samverkan med SKL Öppna jämförelser av hur stödet till personer med funktionsnedsättning ser ut.

Öppna jämförelser: Stöd till personer med funktionsnedsättning 2016, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Fler personer med funktionsnedsättning i arbete

Inom socialpsykiatri visar årets resultat att fler kommuner har minst en person som har fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden efter att tidigare ha haft biståndsbeslutad sysselsättning (44 procent 2016 jämfört med 35 procent 2015). Detsamma gäller andelen kommuner med minst en person som gått från sysselsättning till skyddat arbete – en ökning från 26 procent 2015 till 36 procent 2016.

Även för personer med stöd enligt LSS har en positiv utveckling skett jämfört med förra året. I nära en tredjedel av kommunerna har minst en person som haft biståndsbeslutad daglig verksamhet fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden det senaste året, jämfört med en dryg femtedel 2015. En femtedel av kommunerna har minst en person som gått från daglig verksamhet till skyddat arbete i årets ÖJ, jämfört med 12 procent 2015.

Goda exempel

41 procent av kommunerna erbjuder den evidensbaserade metoden Supported Employment enligt IPS-modellen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt Supported Employment syftar till att ge individen stöd i att finna och behålla ett förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden, baserat på individens egna val och preferenser. IPS-modellen är en standardiserad och manualbaserad utveckling av Supported Employment.

Modellen har högsta prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.

Många kommuner arbetar aktivt med olika former av stöd till arbete för personer med funktionsnedsättning. Vill du veta mer om eller inspireras av hur några av dessa kommuner arbetar med frågan, så har vi samlat goda exempel.

Exempel på hur kommuner arbetar med stöd till arbete för personer med funktionsnedsättning

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot