Publicerad: 27 maj 2014

Öppna jämförelser 2018 av stöd till personer med funktions­nedsättning - socialpsykiatri

För nionde året publiceras Öppna jämförelser av hur stödet till personer med funktionsnedsättning ser ut.

Öppna jämförelser: Stöd till personer med funktionsnedsättning 2018, Socialstyrelsen

Socialstyrelsen redovisar i dag resultaten från årets myndighetsundersökning i Öppna jämförelser för bland annat socialpsykiatri.

Fler har rutin för information om SIP

En glädjande förbättring i resultatet jämfört med förra året är att fler kommuner har en rutin för att informera enskilda om möjligheten att få samordnad individuell plan, SIP. Drygt hälften av kommunerna har en sådan rutin 2018 – en förbättring med åtta procentenheter.

SIP ska upprättas tillsammans med brukare om insatser från både socialtjänst och hälso-
och sjukvård behöver samordnas. Planen ska tydliggöra vem som gör vad.

– Även om indikatorn inte visar hur många SIP:ar som genomförs, visar den ändå på en positiv trend att personalen inom socialtjänsten i allt större utsträckning känner till och informerar om SIP, säger Åsa Furén-Thulin, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg på SKL.

SKL erbjuder bland annat utbildningspaket för er som arbetar med SIP eller just ska börja.

Utbildningspaket samordnad individuell plan för vuxna

Individens behov i centrum, IBIC

När det gäller det systematiska arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC, är det i år fler kommuner som anger att de använder det som stöd vid utredningar inom socialpsykiatri, men
det är fortfarande bara 13 procent som använder IBIC i alla utredningar.

IBIC är en vidareutveckling av ÄBIC, Äldres behov i centrum, och kan användas av såväl handläggare/myndighetsutövning som utförare, när det gäller utredning, genomförande
och uppföljning. Kommuner som vill dela med sig och ta del av andra kommuners arbete med och erfarenheter av IBIC är välkomna att kontakta anna.thomsson@skl.se för en inbjudan till ett samarbetsrum på webben i frågan.

Om arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC)

Fler som får arbete

Inom socialpsykiatrin uppger 47 procent av kommunerna att de har haft minst en person som gått från biståndsbedömd sysselsättning till den reguljära arbetsmarknaden. Att få möjlighet till ett ”vanligt arbete” är viktigt för alla, oavsett funktionsnedsättning.

SKL skriver i sitt positionspapper ”Funktionshinder och delaktighet” om övergången från sysselsättning till arbete.

Positionspapper, funktionshinder och delaktighet

Ökat inflytande för brukare

Inom socialpsykiatrin har fler kommuner en brukarinflytandesamordnare, så kallad BISAM. Dennes uppgift kan till exempel vara att företräda brukarna och bryta stigmatiseringen kring synen på psykiska sjukdomar. 15 procent av kommunerna uppger att man har en BISAM, jämfört med 12 procent förra året.

Lika många kommuner har ett personligt ombud i år som i fjol, 82 procent, medan 22 procent
av kommunerna uppger att de genomfört en brukarstyrd revision – jämfört med tre procent 2017.

SKL genomför i år för tredje året i rad en nationell brukarundersökning för personer som får
stöd av socialpsykiatrin genom boendestöd, särskilt boende eller sysselsättning.

För att delta i undersökningen eller läsa mer om den:

Brukarundersökning, funktionshinder 2018

Hitta din egen kommuns resultat i Kolada

Klicka på länken nedan till Jämföraren, välj kommun och gå till fliken Tabeller/Öppna jämförelser Socialtjänst. Välj sedan önskad ÖJ.

Jämföraren i kommun- och landstingsdatabasen Kolada (nytt fönster)

Analysstöd

Inför publiceringen av ÖJ-resultatet 2017 tog SKL fram en kortversion av handboken för Öppna jämförelser socialtjänst från 2012. Kortversionen fokuserar på analysfasen och ger stöd i hur kommuner och verksamheter kan analysera sina resultat och prioritera i sitt förbättringsarbete.

Kortversion av Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst

Fakta

  • Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKL. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2018 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät under januari-februari 2018.
  • Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2017 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2018 finns i Socialstyrelsens användarguider för att tolka resultatet för respektive område.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot