Publicerad: 6 december 2018

Öppna jämförelser: grundskola 2018

I Öppna jämförelser grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.

Ladda ner eller beställ Öppna jämförelser: grundskola 2018

Skolans resultat beskrivs utifrån nyckeltal om betyg i årskurs 6 och 9, nationella prov i årskurs 3 och resurserna utifrån nyckeltal om kostnader och personal. Rapporten presenterar resultat för ett urval av nyckeltalen, där statistiken huvudsakligen bygger på uppgifter för läsåret 2017/18. Rapporten publiceras digitalt med klickbara länkar.

Hitta din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser grundskola finns i verktyget Jämföraren i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Hitta din kommuns resultat i Kolada (nytt fönster)

Tillsammans med RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser, har vi gjort det enklare att hitta kommunens resultat, jämföra sig med andra och se utvecklingen över tid. Flertalet nyckeltal kan också brytas ner på skolenhetsnivå.

Vägledning till hur du använder verktyget Jämföraren

Kommunrapporter med ett urval av centrala nyckeltal

Nytt för i år är att vi, som ett pilotprojekt, har tagit fram kommunspecifika rapporter för ett urval av centrala nyckeltal ur Öppna jämförelser grundskola. Rapporterna kan användas som ett underlag i det fortsatta analysarbetet av den egna verksamheten.

Kommunspecifika rapporter (nytt fönster)

Snabbguide för uppföljning och analys

Snabbguiden visar hur du kan använda Öppna jämförelser som ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Med snabbguiden som stöd kan kommuner analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Snabbguide: Analysera skolresultat (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    Utredare
  • Stefan Melén
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot