Publicerad: 11 oktober 2017

Öppna jämförelser: grundskola 2016

I Öppna jämförelser grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.

Skolans resultat beskrivs utifrån betyg i årskurs 6 och 9, ämnesprov i årskurs 3 och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal. Rapporten är den andra Öppna jämförelser för grundskolan i år och bygger på statistik för läsåret 2015/16.

Ladda ner eller beställ Öppna jämförelser – Grundskola 2016 (läsår 2015/16)

Från och med i år presenteras statistiken i Jämföraren i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Tillsammans med RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) har vi gjort det enklare att hitta kommunens resultat, jämföra sig med andra och se hur resultaten utvecklats över tid. På SKL:s hemsida finns i år enbart en enklare version av tabellbilagan.

Jämföraren i Kolada

Så hittar du funktioner i Jämföraren (pdf, nytt fönster)

Förenklad tabellbilaga (Excel, nytt fönster)

SCB:s dokumentation om modellberäknade värden (PDF, nytt fönster)

Analyshandbok för kommuner

Handboken visar hur man kan använda Öppna jämförelser som ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Med handboken som stöd kan kommuner analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Handbok för Öppna jämförelser grund- och gymnasieskola (PDF, nytt fönster)

En av Sveriges största elevundersökningar

Sedan 2012 har elevenkäten Elevernas syn på undervisning ingått som en del i Öppna jämförelser.

Länk till Skolenkäten (länk, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot