Publicerad: 4 juli 2016
Prenumerera på Öppna jämförelser

Öppna jämförelser: grundskola 2016

Grafisk symbol för SKL:s Öppna jämförelser

I Öppna jämförelser grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån betyg i årskurs 6 och 9, ämnesprov i årskurs 3 och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.

Ladda ner eller beställ Rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2016

I rapportens tabellbilagor redovisas värdena och rangordningen för samtliga kommuner. Möjligheten till jämförelser av olika resultat- och resursindikatorer kan bidra till kommunernas fortsatta utvecklingsarbete av grundskolan.

Tabellbilagor Öppna jämförelser: grundskola 2016

Analyshandbok för kommuner. Handboken visar hur man kan använda Öppna jämförelser som ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Med handboken som stöd kan kommuner analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Handbok för Öppna jämförelser grund- och gymnasieskola (PDF, nytt fönster)

En av Sveriges största elevundersökningar

Sedan 2012 har elevenkäten Elevernas syn på undervisning ingått som en del i Öppna jämförelser.

Sammanställning av elevenkäten läsåret 2014-2015 (Excel, nytt fönster)

Sammanställning av elevenkäten uppdelad på kön läsåret 2014-2015 (Excel, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot