Publicerad: 27 augusti 2018

Öppna jämförelser: grundskola 2017

I Öppna jämförelser grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.

Ladda ner eller beställ Öppna jämförelser: grundskola 2017 (nytt fönster)

Skolans resultat beskrivs utifrån nyckeltal om betyg i årskurs 6 och 9, nationella prov i årskurs 3 och resurserna utifrån nyckeltal om kostnader och personal. Rapporten presenterar resultat för ett urval av nyckeltalen, där statistiken huvudsakligen bygger på uppgifter för läsåret 2016/17.

I 2017 års rapport presenterar vi för första gången resultat från Skolinspektionens undersökning Skolenkäten, som ger en bild av hur eleverna själva ser på sin utbildning. Dessa nyckeltal ersätter SKL:s tidigare enkätundersökning Elevernas syn på skolan.

Rapporten publiceras digitalt med flera klickbara länkar.

Video från presentationen

Öppna jämförelser – Grundskola 2017 presenterades i en livesändning den 12 december. Här kan du se sändningen i efterhand.

Hitta din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser grundskola finns i verktyget Jämföraren i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Tillsammans med RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) har vi gjort det enklare att hitta kommunens resultat, jämföra sig med andra och se utvecklingen över tid. De flesta nyckeltalen går också att bryta ner på skolenhetsnivå.

Hitta din kommuns resultat i Kolada

Snabbguide för uppföljning och analys

Snabbguiden visar hur man kan använda Öppna jämförelser som ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Med snabbguiden som stöd kan kommuner analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Snabbguide: Analysera skolresultat (PDF, nytt fönster)

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot