Publicerad: 7 februari 2019

Öppna jämförelser: gymnasieskola 2018

I Öppna jämförelser: gymnasieskola kan du jämföra nyckeltal om studieresultat och resurser på kommunnivå.

Öppna jämförelser - gymnasieskola 2018

Rapporten beskriver resultat på ett urval av nyckeltalen och ger en bild av gymnasieskolans genomströmning inom tre och fyra år samt uppnådd högskolebehörighet. Ungdomars etablering i arbete och fortsatta studier visar status två år efter gymnasieskolan. Statistiken bygger huvudsakligen på uppgifter för läsåret 2016/17. I rapporten berättar tre kommuner om sitt arbete för att stärka gymnasieskolans resultat.

Resultaten presenteras utifrån två kommunperspektiv: lägeskommunsperspektivet för kommunala skolor och hemkommunsperspektivet för de elever som är folkbokförda i kommunen.

Statistik i Jämföraren i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2018 finns i verktyget Jämföraren i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Tillsammans med RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) har vi gjort det enklare att hitta kommunens resultat, jämföra sig med andra och se utvecklingen över tid.

Från och med i år finns också en separat presentation av fristående skolors resultat. Ny statistik om resultat på Skolinspektionens Skolenkäten publiceras under våren 2019.

Direktlänkar till Öppna jämförelser i Kolada

Resultat för elever som är folkbokförda i kommunen

Resultat för elever i kommunala skolor i kommunen, inkl. gymnasieförbund

Resultat för elever i fristående skolor i kommunen

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot