Publicerad: 9 januari 2018

Öppna jämförelser: gymnasieskola 2017

I Öppna jämförelser - Gymnasieskola kan du jämföra nyckeltal om studieresultat och resurser på kommunnivå.

Rapporten beskriver resultat på ett urval av nyckeltalen och ger en bild av gymnasieskolans genomströmning inom tre och fyra år samt uppnådd högskolebehörighet. Ungdomars etablering i arbete och fortsatta studier visar status två år efter gymnasieskolan. Statistiken bygger huvudsakligen på uppgifter för läsåret 2015/16.

Resultaten presenteras utifrån två kommunperspektiv; lägeskommunsperspektivet för kommunala skolor och hemkommunsperspektivet för de elever som är folkbokförda i kommunen.

I 2017 års rapport presenterar vi för första gången resultat från Skolinspektionens undersökning Skolenkäten, som ger en bild av hur eleverna själva ser på sin utbildning. I ett temakapitel beskriver vi vilka stödåtgärder som finns tillgängliga i gymnasieskolan och hur inkluderande lärmiljöer kan vara ett sätt att ge fler elever förutsättningar att fullfölja sin utbildning.

All statistik som hör till Öppna jämförelser – Gymnasieskola finns i verktyget Jämföraren i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Tillsammans med RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) har vi gjort det enklare att hitta kommunens resultat, jämföra sig med andra och se utvecklingen över tid. Ett urval av nyckeltal redovisas också i en enklare tabellbilaga, liksom en separat sammanställning av nyckeltalet Gymnasieelever med examen inom 3 år 2014-2016, nationella program.

Ladda ner Rapporten Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2017

Förenklad tabellbilaga i Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2017 (Excel)

Gymnasieelever på nationella program med examen inom tre år, år 2014-2016 (Excel)

Hitta din kommuns resultat i Kolada

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot