Publicerad: 25 november 2016

Öppna jämförelser: gymnasieskola 2016

Grafisk symbol för SKL:s Öppna jämförelser

I Öppna jämförelser - Gymnasieskola redovisas kommunernas resultat och resurser inom gymnasieskolan för att stimulera till lokala analyser och skolutveckling.

Resultaten presenteras utifrån två kommunperspektiv; lägeskommunsperspektivet för kommunala skolor och hemkommunsperspektivet för de elever som är folkbokförda i kommunen.

I rapporten presenteras indikatorer för studieresultat samt övergång till arbete och vidare studier. I tabellbilagorna redovisas och rangordnas värdena för samtliga kommuner. Det finns tre versioner av tabellbilagan; en översiktstabell, en tabell där uppgifterna redovisas per programtyp för de nationella programmen och en där uppgifterna dessutom är uppdelade på elevernas kön.

Vår förhoppning är att rapporten ska fungera som ett stöd i kommunernas arbete med att följa upp, utvärdera och utveckla gymnasieskolan.

Beställ eller ladda ner Rapporten Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016

Tabellbilagor i Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016

Definition av indikatorer (PDF, nytt fönster)

Handbok för Öppna Jämförelser grund- och gymnasieskola (PPT, nytt fönster)

Nu finns statistiken i Öppna Jämförelser – Gymnasieskola tillgänglig i Koladas Jämföraren. Här kan du snabbt få en översikt av resultaten i din kommun eller skola.

Jämföraren i Kolada

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot