Publicerad: 7 september 2016

Forskningsreferenser i Öppna jämförelser gymnasieskola 2015

Källor för forskningsreferenser i Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2015.

Mike Bergström

Mike Bergström från Umeå är tillsammans med Cicki Nyberg matematiklärare som arbetar med UmeMatte.nu, som är ett stöd för elever i matematiksvårigheter i årskurs 6 och 9. Ett mål med stödet är att bidra till att en större andel elever kan påbörja nationella program i gymnasieskolan. Det forskningsförankrade arbetssättet omfattar även ”Mental träning i matematik”.

UmeMatte.nu: För elever med svårigheter i matematik.

Andreas Ryve

Andreas Ryve poängterar vikten av att läraren förstår vad eleverna tänker och frågar om. Han har arbetat med ett större utvecklingsprojekt tillsammans med Västerås stad för att stödja lärare att förbättra sin undervisning och därmed elevernas resultat. Han är numera anställd som vetenskaplig rådgivare till kommunen och kommer därmed att stödja hela skolverksamheten. Under 2016 kommer en bok att publiceras som beskriver hur man arbetar med att utveckla undervisningen på vetenskaplig grund.

Andreas Ryve och hans olika projekt.

Karin Rönnerman

Aktionsforskning är ett arbetssätt som utvecklar verksamheten genom att utgå från de frågor medarbetarna själva ställer sig i praktiken och som praktiseras inom gymnasieskolan. Det sker dels som särskilda projekt, dels som examensarbeten inom yrkeslärarprogrammet, till exempel vid Göteborgs universitet där Karin Rönnerman länge har arbetet med aktionsforskning.

Karin Rönnermans forskning.

Exempel på aktionsforskning inom gymnasieskolans introduktionsprogram (PDF, nytt fönster).

Andreas Fejes

Andreas Fejes forskar om vuxenpedagogik och de villkor som finns i vuxenpedagogiska sammanhang. Han intresserar sig bland annat för frågor om hur vuxna elever formas som medborgare inom ramen för och utanför vuxenutbildning och folkhögskola, samt vilka konsekvenser marknadiseringen har på vuxenutbildningen, dess skolledare, lärare och elever.

Andreas Fejes forskning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot