Publicerad: 25 mars 2019

Tidigare rapporter

Öppna jämförelser - Gymnasieskola har publicerats årligen sedan 2008.

2018

Öppna jämförelser - gymnasieskola 2018

2017

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2017

Förenklad tabellbilaga - Gymnasieskola 2017 (Excel, nytt fönster)

Gymnasieelever på nationella program med examen inom tre år, år 2014-2016 (Excel, nytt fönster)

2016

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2016

Tabellbilaga 1: översikt (Excel, nytt fönster)

Tabellbilaga 2: redovisning per programtyp (Excel, nytt fönster)

Tabellbilaga 3: programtyp och kön (Excel, nytt fönster)

2015

Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2015

Tabellbilaga 1: översikt (Excel, nytt fönster)

Tabellbilaga 2: programtyp (Excel, nytt fönster)

Tabellbilaga 3: programtyp och kön (Excel, nytt fönster)

Analyshandboken (PDF, nytt fönster)

Forskningsreferenser Öppna jämförelser Gymnasieskola 2015

2014

I rapporten presenteras resultatindikatorer för studieresultat samt övergång till arbete och högre studier. Resursindikatorerna beskriver kommunens kostnader för gymnasieskolan. I rapporten redovisas och rangordnas värdena för samtliga kommuner.

Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2014

2013

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2013

Tabellbilaga 2013 (Excel-2010, nytt fönster)

Tabellbilaga 2013 uppdelad på län (Excel-2010, nytt fönster)

2012

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2012

Tabellbilaga 2012 (Excel-2010, nytt fönster)

Tabellbilaga 2012 uppdelad på län (Excel-2010, nytt fönster)

Indikatotabeller för A8 och A9 (Excel-2010, nytt fönster)

Topp tre inom kommungrupper 2012 (PDF, nytt fönster)

2011

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2011

Tabellbilaga 2011 (Excel 97, nytt fönster)

Tabellbilaga 2011 uppdelad på län (Excel 97, nytt fönster)

Tabellbilaga 2011 uppdelad på kön (Excel 97,nytt fönster)

2010

Öppna jämförelser – gymniaseskola 2010

Tabellbilaga 2010 (Excel 97, nytt fönster)

Tabellbilaga 2010 uppdelad på län (Excel 97, nytt fönster)

Tabellbilaga 2010 uppdelad på kön (Excel 97, nytt fönster)

2009

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2009

Tabellbilaga 2009 (Excel 97, nytt fönster)

Tabellbilaga 2009 uppdelad på län (Excel 97, nytt fönster)

Tabellbilaga 2009 uppdelad på kön (Excel 97, nytt fönster)

2008

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2008

Tabellbilaga 2008 (Excel 97, nytt fönster)

Tabellbilaga 2008 uppdelad på kön (Excel 97, nytt fönster)

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot