Publicerad: 14 juni 2016
Prenumerera på Öppna jämförelser

Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård

Grafisk symbol för SKL:s Öppna jämförelser

Öppna jämförelser hälso- och sjukvård 2015 visar att allt fler överlever stroke och hjärtinfarkt. Dessutom drabbas färre av stroke.

Ny presentationsform: Vården i siffror

SKL och Socialstyrelsen ger inte längre gemensamt ut en tryckt rapport Öppna jämförelser hälso- och sjukvård. De flesta av dessa indikatorer och även andra presenteras istället i olika publikationer och framförallt digitalt. SKL visar indikatorerna på Vården i siffror samt i Kolada.

Vården i siffror är en del av SKL:s arbete med Öppna jämförelser. Jämförelser av resultat mellan och inom kommuner och landsting görs inom en rad olika områden.

Vården i siffror har tagits fram som ett led i satsningen på Nationella Kvalitetsregister i samverkan med SKL:s arbete med öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården.

Utöver i Vården i Siffror och i Kolada finns uppdaterade data för många av de indikatorer som visats i rapporten Landstingsdata Öppna jämförelser i excelfilen nedan. Den är inte komplett, utan vissa kvalitetsindikatorer visas enbart i Vården i Siffror. Detta gäller exempelvis vissa indikatorer om stroke, hjärtinfarkt och cancer, liksom de flesta indikatorer om väntetider i vården. Sjukhusdata ingår inte.

Läs vidare

Tjänster

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot