Publicerad: 15 januari 2018

Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård

Tillgången på öppet publicerade data om hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet ökar. SKL visar indikatorer och mått på webbsidorna Vården i siffror och Kolada.

Vården i siffror visar kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård

SKL och Socialstyrelsen ger inte längre gemensamt ut en tryckt rapport Öppna jämförelser hälso- och sjukvård. De flesta av dessa indikatorer och även andra presenteras i stället löpande via verktyget Vården i siffror, och uppdateras när nya data är tillgängliga.

För flera viktiga sjukdomsgrupper och kvalitetsaspekter sker uppdateringar månads- eller kvartalsvis. Vården i siffror innehåller även rapporter med resultat för olika urval av mått.

Vården i siffror är en del av SKL:s arbete med öppna jämförelser av kvalitet och effektivitet. Jämförelser av resultat mellan och inom kommuner och landsting görs inom en rad olika områden.

Vården i siffror har tagits fram som ett led i satsningen på Nationella kvalitetsregister men finansieras från 2017 fullt ut av landsting och regioner, genom ett särskilt finansieringsbeslut om gemensamma uppföljningsaktiviteter.

I januari 2017 sammanställdes en resultatöversikt för 16 olika hälso- och sjukvårdsområden,
där Vården i siffror beskrivs och landsting jämförs. Rapport och underlag i exceldokument kan laddas ned här.

Läs vidare

Tjänster

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot