Publicerad: 7 februari 2019

Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 speglar den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av senast tillgängliga data.

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 – öppna jämförelser

Webbsändning: presentation av Hälso- och sjukvårdsrapporten

Rapporten speglar den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av senast tillgängliga data och handlar inte enbart om medicinska resultat, utan även tillgänglighet, kostnader, patienternas erfarenheter och befolkningens syn på sjukvården.

Tillgången på öppet publicerade data om hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet ökar. SKL visar indikatorer och mått på webbsidorna Vården i siffror och Kolada. Det finns ändå behov av sammanställningar där resultat lyfts fram och uppmärksammas. Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 är den första i återkommande sådan rapportering.

Vården i siffror visar kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård

Verktyget Vården i siffror visar cirka 600 olika indikatorer och uppdateras när nya data är tillgängliga.

Vården i siffror

Vården i siffror är en del av SKL:s arbete med öppna jämförelser av kvalitet och effektivitet. Jämförelser av resultat mellan och inom kommuner och landsting görs inom en rad olika områden.

För flera viktiga sjukdomsgrupper och kvalitetsaspekter sker uppdateringar månads- eller kvartalsvis. Vården i siffror innehåller även rapporter med resultat för olika urval av mått.

Vissa mått, de som avser regioner och landstings ekonomiska ställning samt personal- och arbetsgivarfrågor, finns enbart i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada

Diagram och tabeller från rapporten

Bilderna är fria för användning för egna presentationer, med angivande av källa.

Rapportens alla diagram och tabeller (PPT, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Westander
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot