Publicerad: 1 september 2014

Ännu bättre vård

Vad kan vi lära från variationen i Öppna jämförelser? Förstå komplexiteten i statistiska sammanställningar med hjälp av rapporten Ännu bättre vård.

Rapporten Ännu bättre vård

Författare är Bo Bergman, professor i kvalitetsutveckling vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, och gästprofessor vid Meji University, Tokyo. Bo Bergman grundade tillsammans med medarbetare Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers (CHI) för ett antal år sedan och har som ett av sina forskningsfält kvalitetsutveckling och förbättring av hälso- och sjukvård.

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet har publicerats årligen sedan 2006. Mycket av informationen är hämtad från kvalitetsregister och sammanställs i Öppna jämförelser som sedan tolkas och analyseras i olika sammanhang. Denna rapport är ett kunskapsunderlag som förhoppningsvis kan bidra till att bättre förstå komplexiteten i statistiska sammanställningar som Öppna jämförelser.  

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot