Publicerad: 23 oktober 2018

Tidigare Öppna jämförelser cancersjukvård

Öppna jämförelser cancersjukvård har publicerats en gång tidigare, 2011, som en särskild utgåva av Öppna jämförelser hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har gemensamt tagit fram rapporten där tio cancersjukdomar ingår och ett sjuttiotal indikatorer.

Dessa indikatorer speglar olika aspekter av cancersjukvården så som medicinska resultat, patienterfarenheter, väntetider och i viss mån kostnader. Rapportens övergripande syfte är att jämföra kvaliteten i svensk cancersjukvård för att därigenom bidra till lokalt, regionalt och nationellt förbättringsarbete. Rapporten syftar även till att ge medborgarna insyn i den offentligt finansierade cancersjukvården

Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011

Bildspel diagram (PPT, komprimerade filer)

Bilder diagram (PPT och JPG, komprimerade filer)

Alla landstingsdata 2011 (Excel 2010, nytt fönster)

Alla regiondata 2011 (Excel 2010, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Gunilla Gunnarsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot