Publicerad: 10 oktober 2017

Öppna jämförelser för hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2016

Det finns stora skillnader i resultaten mellan kommunerna i arbetet för att motverka hemlöshet. Arbetet är mer utvecklat i kommuner som har högt invånarantal, bostadsbrist och där det förekommer hemlöshet.

Öppna jämförelser hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2015

I 90 procent av storstädernas stadsdelar finns en övergripande kommunal plan för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Kommuner med färre invånare än 10 0000 har sällan beslutade planer, rutiner eller överenskommelser som berör hemlöshetsområdet. De uppger att de inte har problem med hemlöshet och att de löser enskilda situationer när de uppstår. Att ha en plan, rutiner eller överenskommelser upplevs därför som överflödigt.

Drygt 50 kommuner har uppgett att de erbjuder boendeinsatser i enlighet med Bostad Först-principerna. Bostad först är ett beprövat, kostnadseffektivt och framgångsrikt sätt att arbeta med hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

SKL arbetar för att sprida kunskap om modellen "Bostad först", och tog under 2015 fram ett magasin för att inspirera fler kommuner att använda metoden.

Magasinet Bostad först

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot